O projektu

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových vzdálávacích a výzkumných projektů. Tím dosáhnout zvýšení kvalifikace absolventů, jejich lepší zaměstnatelnosti a lepšího postavení na trhu práce.

Prostředkem realizace jsou kvalitní vzdělávací a tréninkové programy, které budou modulárně zařazeny do studijních plánů vybraných předmětů. Jejich absolventům umožní efektivně připravovat, řídit a realizovat projekty financované ze soukromých zdrojů (spolupráce s privátní sférou, posílení schopností aplikace výzkumu a vývoje) a také z veřejných zdrojů (projekty financované z národních programů, ze strukturálních fondů EU, další projekty vyhlašované Evropskou komisí, aj.).

Současně projekt prostřednictvím dílčích cílů:

  1. zvýší absorpční kapacitu žadatele a partnera v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a jiných programů zvýšením kvalifikace akademických pracovníků v rámci přípravy školitelů;
  2. zvýší motivaci posluchačů v oblasti přípravy nových projektů pomocí ukázek „dobré praxe“ a kontaktu s českými i zahraničními experty na přípravu projektů;
  3. splní požadavky na rozvoj kvalifikace absolventů formou praxí a stáží u potencionálních budoucích zaměstnavatelů.

Transfer know-how a „dobré praxe“ z oblasti přípravy, realizace a řízení projektů ze zemí EU27 představuje hlavní myšlenkový záměr realizace zmíněných specializovaných vzdělávacích programů a dalších aktivit.

Kvantifikace cílů:

Projekt dosáhne:

  • inavací 7 předmětů v akreditovaných magisterských studijních oborech,
  • vytvoření nového, prakticky orientovaného předmětu „Evropské projektování“, kde budou realizovány studie příležitostí, proveditelnosti a připravovány konkrétní žádosti o financování,
  • zvýšení praktických a odborných znalostí 775 studentů,
  • zvýšení odborných kompetencí nejméně 7 akademických pracovníků,
  • inovace nebo vytvoření 7 studijních opor (skript),
  • vytvoření 7 e-learningových modulů