Projektový tým

Administrativa

Koleňák Jiří Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.
manažer projektu

tel.: 541143782, 777800236
kolenak@fbm.vutbr.cz

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
finanční manažer
tel.: 541143738
kocmanova@fbm.vutbr.cz
Němeček Petr prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.
metodik
profnemecek@seznam.cz
Niebauerová Lenka Ing. Lenka Niebauerová, Ph.D.
koordinátor partnera
tel.: 541143784
niebauerova@fbm.vutbr.cz

Odborný tým

Škapa Stanislav doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
tel.: 541143741
skapa@fbm.vutbr.cz
Meluzín Tomáš Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
tel.: 541142122
meluzint@fbm.vutbr.cz
doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
tel.: 541143738
kocmanova@fbm.vutbr.cz
Šimberová Iveta doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.
tel.: 541142678
simberova@fbm.vutbr.cz
Koleňák Jiří Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.
tel.: 541143782, 777800236
kolenak@fbm.vutbr.cz
Zich Robert Ing. Robert Zich, Ph.D.
tel.: 541143757
zich@fbm.vutbr.cz
Niebauerová Lenka Ing. Lenka Niebauerová, Ph.D.
tel.: 541143784
niebauerova@fbm.vutbr.cz
niebauerova@fbm.vutbr.cz