Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Záměrem projektu je vytvořit nástroje, které budou v další praxi užívány po dobu několika dalších let.

Po skončení financování z ESF bude projekt pokračovat prostřednictvím následujících aktivit:

  1. V rámci realizace projektu dojde k inovaci osnov studijních předmětů, vytvoření nových přednášek i studijních materiálů (skript) podle kterých bude i nadále prováděna výuka ve studijních oborech. Aktivity související se zachováním výuky inovovaných i nově vytvořeného předmětu nejsou finančně náročné a budou hrazeny z rozpočtu univerzity.
  2. E-learningová platforma vytvořená v rámci projektu zůstane nadále v provozu a bude využívána pro výuku především v kombinované formě studia.
  3. Budou navázány styky a partnerství se zahraničními institucemi, ale i tuzemskými podniky. Tyto kontakty vhodně podpoří transfer know-how do výuky a rozvoj spolupráce při přípravě a realizaci dalších rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů i po ukončení realizace projektu.

Financování z ESF je důležité pro nastartování těchto aktivit.

Osobní a odborný růst zástupců cílové skupiny pedagogů a jejich podpora při vytváření studijních podkladů i opor je trvalou investicí.