Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní

Jako přidanou hodnotu projektu je možné chápat rozšíření kompetenčního modelu absolventa o znalosti a dovednosti vysoce žádané na trhu práce.

Dále pak vytvoření nových studijních opor (skript), vytvoření prostoru pro transfer znalostí a zkušeností z tuzemské i zahraniční praxe prostřednictvím přednášek odborníků a workshopů s experty, praktické propojení dílčích znalostí získaných v rámci několika různých předmětů do funkčního celku.

Zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků zejména v oblastech:

  • systém a principy projektového řízení (P-M),
  • metody a techniky projektování a programování,
  • inovační aspekty projektů,
  • příprava projektového záměru, projektová žádost,
  • plánování projektu,
  • řízení projektu,
  • finanční řízení projektu,
  • monitorování a hodnocení programů a projektů,
  • horizontální témata Společenství,
  • Public Private Partnership (PPP),

a jejich přenos na cílovou skupinu studentů.

Inovativnost projektu je dána vytvořením volitelného, prakticky orientovaného kurzu, zaměřeného na vytvoření a zafixování kompetencí posluchačů v oblasti přípravy projektů podle různých zadávacích požadavků, omezujících kritéií, forem apod. Posluchači se v tomto kurzu neobejdou bez znalostí z jiných předmětů, které budou při realizaci projektu v tomto smyslu inovovány.

Bude tedy inovován jak obsah jednotlivých předmětů, tak také forma výuky s důrazem na praktickou aplikaci získaných poznatků.

Všechny zpracované a vytvořené materiály budou převedeny do e-learningové podoby, aby byla zajištěna jejich dostupnost a dlouhodobá použitelnost.